Velkommen til Heldagsskolen Fuglsanggård

Skolen er en kommunal specialskole for normalbegavet elever med sociale og emotionelle udfordringer, samt opmærksomheds problematikker. 

Fælles for eleverne på Heldagsskolen er, at de har brug for et overskueligt og struktureret læringsmiljø, der kan tilgodese den enkelte elevs personlige udvikling, samt rette fokus på at udvikle sociale kompetencer og relationer til at deltage aktivt i fællesskaber. Vi møder eleverne hvor de er, og har en fælles antagelse om, at børn der trives, har de bedste forudsætninger for at lære og udvikle sig socialt, fagligt og personligt. Eleverne på skolen kan have svært med at, trives i de almene læringsmiljøer, og derfor har brug for individuelle tilrettelagt undervisningsforløb i et overskueligt og struktureret undervisningsmiljø med tæt voksenkontakt.

Skolen er normeret til 56 elever, fordelt på 6 klasser, og har elever fra 0 til 9 klassetrin.

Personalet består af lærere og pædagoger, som samarbejder om elevernes hverdag. Ligeledes er der tilknyttet psykolog, sundhedsplejerske, socialrådgiver, og vi har tæt samarbejde med socialindsats og familiecenteret.

Beliggenhed. Skolen ligger i Virum, hvor den er placeret på to matrikler. De yngste elever går på Fuglsanggårds Allé 10 og de ældste elever går på Askevænget 10 B