Skolebestyrelsen

 

Består af: Formand, Susanne Hjernøe. Forældrerepræsentant, Heidi Jepsen og Julie Eid, 

psykologfagligleder Grethe Pedersen og medarbejderrepræsentant Kim Muff.

Herudover deltager Heldagsskolens ledelse ved Jørgen Reedtz, Neel Bjerregaard og Jeanette Klenz,

Forældre er meget velkomne til at henvende sig til bestyrelsen med emner,som er vigtige, at vi debatterer.

 

Bestyrelsen holder 4 møder årligt.