Til forældrene

 

 

Samarbejdet mellem jer forældre og skolen er en forudsætning for jeres barns trivsel i skolen.

I opstarten på skolen vil der som noget af det første være en samtale. Det er vigtigt for os at kunne bruge jeres erfaringer, ressourcer og kompetencer i forhold til arbejdet med jeres barn, da det er jer der kender jeres barn bedst.

Vi tror på at det bedste samarbejde skabes ved en åben og ligeværdig dialog i forhold til forskellige behov og udfordringer.

 

Aftaler om hvordan og hvor ofte, vi skal tale sammen aftales ved den første skole/hjem samtale. Som udgangspunkt holder vi 3-4 skole/hjem samtaler om året. Derudover har vi mulighed for, hvis det er nødvendigt at aftale flere samtaler/møder mm. efter behov.

I det daglige samarbejde orientere vi hinanden via forældreintra, hvor vi også informere om forhold vedr. skoledagen.

Elevens kontaktperson er den person, der deltager i møder med og om eleven med forældre, sagsbehadner, psykolog m.v. Det er også kontaktpersonen der har den primære kontakt til hjemmet.

Vores mål er at hjælpe vores elever og støtte jer som familie, ved at udvikle strategier og benytte værktøjer til at udnytte jeres barns potentiale således at der kan skabes mulighed for at jeres barn evt. kan vende tilbage til almen fritids- og skoleaktiviter eller et andet relevant uddannelses tilbud.

 

Daglig dag på Heldagsskolen

Skolen arbejder ud fra en anerkendende tilgang, med udgangspunkt i det enkelte barns styrkesider og potentialer. Vi har en fælles antagelse om, at børn der trives, har de bedste forudsætninger for at lære og udvikle sig i et fagligt og socialt fælleskab.

Heldagsskolen følger folkeskoleloven og tilbyder almindelige fag. Aftaler om fritagelse for eventuelle  fag, foregår i sammarbejde med jer forældre.

En typisk dag på Heldagsskolen består af faglig undervisning, bevægelses aktiviteter, samt social fremmende aktiviteter, som til sammen udgør elevens læring.

 

Vi har en fælles antagelse om, at børn der trives, har de bedste forudsætninger for at lære og udvikle sig i et fagligt og socialt fælleskab

Praktisk information

på Fuglsanggårds alle ( Indskoling-melemtrin.)

  • Vi åbner kl. 7.30 hvor eleverne kan møde ind, så de er klar til at begynde undervisningen kl 8.00
  • Den daglige undervisning foregår i 6-7 lektioner, herefter er der leg og fritidsaktiviter.
  • Vi tilbyder et lille eftermiddagsmåltid hver dag kl. 15.00
  • Vi tilbyder frokost hver fredag, som et led i undervisningen - de øvrige dage medbringes madpakke og evt. en lille madpakke til formiddagspausen.
  • Vi tager på 2 lejrskoler om året.
  • Elever må gerne have deres telefon og tablets med i skole, på eget ansvar, men vi har en klar forventning om at forældre ikke kontakter deres børn i skoletiden.

På Askevænget ( Mellemtrin-udskoling.)

Under udarbejdelse!