Velkommen til Heldagsskolen

Heldagsskolen Fuglsanggård er en kommunal specialskole med fokus på relationer, trivsel og udvikling, med et anerkendende perspektiv og en specialpædagogisk tilgang

Det daglige arbejde

Skolen arbejder ud fra en anerkendende tilgang, med udgangspunkt i det enkelte barns styrkesider pg potentialer. Vi har en fælles antagelse om, at børn der trives, har de bedste forudsætninger for at lære og udvikle sig i et fagligt og socialt fælleskab

Undervisning

Skolen tilbyder undervisning fra 0. klasse til 9. klasse. Klasserne sammensættes efter faglige, personlige og sociale kompetencer.