Afdelingen på Fuglsanggårds Allé (indskoling og mellemtrin)

Undervisning

Skolen arbejder ud fra en anerkendende tilgang, med udgangspunkt i det enkelte barns styrkesider og potentialer.  Vi har en fælles antagelse om, at børn der trives, har de bedste forudsætninger for at lære og udvikle sig i et fagligt og socialt fællesskab.

Undervisningen

Udover den faglige undervisning, der består af folkeskolens obligatoriske fag, arbejdes der med elevernes alsidige og sociale udvikling i en struktureret hverdag.

Heldagsskolen lægger også vægt på udeliv, hvor eleverne lærer om naturen, fiskeri, cykling, sejlads m.v.

Musik fylder også skolen op med glade toner fra eleverne. Heldagsskolen holder 2 årlige arrangementer, hvor der afholdes koncert med  de elever, der har deltaget i musikundervisningen.

Udover faglig undervisning, har vi ture ud af huset til kulturelle oplevelser såsom biograf, skøjtehal, Zoo og meget andet.

Lejrskole og andre ture indgår som en del af Heldagsskolens undervisning i løbet af skoleåret.

Mål

Målet med indsatsen er at hjælpe eleven og støtte familien, ved at udvikle strategier og bruge værktøjer til at udnytte elevens potentialer således at eleven, kan vende tilbage til almen fritids- og skoleaktiviteter eller til anden relevant skoleuddannelse

 

Personalet

Personalet består af lærere og pædagoger, som arbejder sammen om elevernes hverdag. Ligeledes er der tilknyttet to psykologer.

Kontaktperson

Alle elever har en kontaktperson, der har den primære kontakt til hjemmet. Kontaktpersonen deltager ligeledes i møder med og om eleven med forældre, sagsbehandler, psykolog, m.v.

 

Skolens åbningstid

07:30 - 16:00, fredag til kl 15:00